Naspäť na blog

VYHLÁSENIE K UVOĽNENIU OPATRENÍ

Ako zakladateľ protisegregačnej iniciatívy VOĽNÁ ZÓNA ostro protestujem proti tomu, aby sa opäť zmenou vyhlášky uvoľňovali opatrenia, ktoré vláda SR, nikým nevolené Konzílium odborníkov a hlavný hygienik SR prijímali od roku 2020.

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (podzákonný predpis nižšej právnej sily) nie sú spôsobilé zmeniť ustanovenia nejakého zákona. Pre občanov platia práva a povinnosti, ktoré sú uvedené v ustanoveniach osobitných zákonov a nie povinnosti (niečo konať, niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť), ktoré ustanovujú vyhlášky hlavného hygienika.

Prakticky každá vyhláška ÚVZ SR vytvorená počas núdzového stavu a samozrejme aj počas celého času boli vydávané podľa právne závadného § 48 ods. 4 písm. z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“), ktorý ustanovuje:

„Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariaďuje opatrenia, ktorými sú:

z) ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.“.

Podľa § 59b zákona o ochrane verejného zdravia sa uvedené „ďalšie nevyhnutné opatrenia“ nariaďujú všeobecne záväzným právnym predpisom, t. j. vyhláškou, ktorá má v hierarchii právnych predpisov nižšiu silu, než bežný zákon.