Voľná zóna

VOĽNÁ ZÓNA je celoslovenská iniciatíva, ktorej cieľom je zjednocovať tých drobných či veľkých podnikateľov na Slovensku v sfére obchodu a služieb, ktorí odmietajú plniť nedôstojné, diskriminačné a hlavne nezákonné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a odmietajú týmito podzákonnými normami porušovať platné zákony Slovenskej republiky. Táto iniciatíva a títo podnikatelia sú rozhodnutí konať v medziach a v zmysle platných zákonov, ktoré boli schválené Národnou radou Slovenskej republiky a sú platnými a záväznými právnymi normami. Jedná sa o Zákon o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z.z., Zákon o rovnakom zaobchádzaní (tzv. antidiskriminačný zákon) č. 365/2004 Z.z. a Trestný zákon č. 300/2005 (týkajúci sa segregácie a apartheidu).

Zistite viac a zapojte sa !

VIAC INFORMÁCIÍ

Drobní podnikatelia v segmente obchodu a služieb s počtom zamestnancov do 10 tvoria na Slovensku 97% celého trhu a tvoria desiatky miliárd eur mesačného HDP pre Slovenskú republiku. Presne títo podnikatelia boli nezákonnými vyhláškami, nesprávnymi úradnými postupmi zo strany štátu a na základe absurdných, likvidačných obmedzení štátu (bez riadnej kompenzácie) obraný o 18 mesiacov zdravého a ziskového podnikania a mnohí z nich aj zložení na ekonomické kolená; časť z nich bola nútená svoje celoživotné podnikanie aj ukončiť. Tento stav už nemôže pokračovať a táto situácia sa už nemôže opakovať. Občania a podnikatelia majú právo vedieť aký súbor zákonov bráni jednak ich slobodu podnikať, ale aj to, akým spôsobom sa môžu a musia vedieť obhájiť a obrániť pred nariadeniami podzákonných vyhlášok, ktoré sa týkajú hlavne segregovania svojich hostí na základe kontrol COVID PASS-ov. Kvôli nezmyselným nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva už nemôže segment služieb a obchodu ekonomicky upadať a dostať sa na hranicu krachu. A už tobôž „dobrovoľné“ očkovanie a rozhodnutie každého občana Slovenskej republiky nemôže mať dopad na podnikanie ľudí; neočkovaný alebo netestovaný zákazník sa môže stať hosťom v prevádzke a žiadny zákon mu v tom nemôže zabrániť.

OSTATNÉ DOKUMENTY A INFORMÁCIE NA STIAHNUTIE

PDF LOGO NA STIAHNUTIE PNG LOGO NA STIAHNUTIE OZNAM NA DVERE - VERZIA OTP

REGISTRÁCIA ZELENEJ PREVÁDZKY

Prevádzka, ktorá sa mieni riadiť platnými zákonmi Slovenskej republiky a odmieta segregovať hostí a kontrolovať ich zdravotnú dokumentáciu – na čo nemá ani zákonné oprávenie – sa môže bezplatne zaregistrovať. V blízkom čase sa nám podarí vytvoriť mapa zelených prevádzok VOĽNÁ ZÓNA a podarí sa nám zjednotiť sa ako podnikatelia, občania či spoločenstvo, ktoré bude vedieť jednotne komunikačne vystupovať v boji proti nezmyselnému lynčovaniu podnikania v segmente služieb a obchodu.

FORMULÁR NA REGISTRÁCIU
ZELENEJ PREVÁDZKY

  ak máte viacero prevádzok na jedno IČO, vyplňte názvy pod sebaak máte viacero prevádzok na jedno IČO, vyplňte adresy pod seba rovnako ako ste vyplnili názvy prevádzok
  Odoslať

  BLOG

  V našom blogu VOĽNÁ ZÓNA budú prispievať svojími odbornými, zdravotnými či právnymi analýzami rôzni zaujímaví ľudia, ktorí budú mať čo do rôznych tém povedať, obohatiť Vás a priniesť Vám rôzne informácie, ktoré nám všetkým môžu rozšíriť náš informačný obzor. V dnešnej dobre rozhoduje kvalita informácií a prístup k nim, preto postupne budeme pridávať články a linky na zaujímavé rozhovory, tešíme sa na Váš záujem! Bojovať musíme na všetkých frontoch spoločne, tak na právnom ako aj na zdravotnom či spoločenskom!

  ČLÁNKY

  TRANSPARENTNÝ ÚČET

  SK51 0900 0000 0051 8263 5850

  PRIPOJTE SA K NÁM A PRISPEJTE NA NAŠU PRÁCU PRE NÁS VŠETKÝCH
  SME OBČIANSKÁ INICIATÍVA A POTREBUJEME VAŠU POMOC